27 oktober 2017.

Aangezien ik morgen een workshop Stedelijk Landschap geef, een korte introductie met foto’s over het stedelijk landschap.

Wat is een stedelijk landschap?

De overheid verstaat onder stedelijk landschap, een landschap waarin het natuurlijke landschap vrijwel volledig is vervangen door bebouwing, wegen en aangelegd groen/water. Op andere plekken heeft men het over door de mens aangelegd landschap. Maar in principe zijn er vrijwel geen oerbossen meer en is zeker in ons land alles aangelegd. De weide is dan ook aangelegd en zou dan stedelijk landschap zijn. Dat is vreemd. Dus kijken we naar wat een landschap is. Volgens Wikipedia; “een uitgestrekt stuk land dat zich als zelfstandig geheel onderscheidt van aangrenzende gebieden”.  Of volgens Encyclo “een gebied dat in zijn uiterlijk een geheel vormt met natuurlijke elementen zoals grondsoort, reliëf, waterhuishouding en bodem”. Vanuit dit startpunt denk ik te komen tot de volgende omschrijving:

Een stedelijk landschap is een gebied/plek die uniek is en daarom als geheel te onderscheiden met daarin elementen die gaan over reliëf, bebouwing, inrichting van de openbare ruimte en eventueel toegevoegde “natuurlijke” elementen door de mens toegevoegd, zoals groenstroken en waterpartijen of simpeler bijvoorbeeld bomen. Onder stedelijk landschap vallen dan pleinen, hoekjes in de stad, maar ook skylines, de oppervlakte van een brug, een straat met groenvoorziening, een kruispunt en meer. Essentie is eigenlijk; welke plekken ontstaan er door handelen van de mens in de stad en de omgeving van de stad?

Aan de hand van een aantal voorbeelden een impressie van wat onder stedelijk landschap zou kunnen vallen. Nadruk moet wat mij betreft liggen op het landschap en niet op de mens of zijn acties in het beeld. Dus als er een mens in beeld komt, dan moet deze het beeld ondersteunen als het gaat om beeldverhouding qua grootte of bijvoorbeeld richting (zebrapad etc.) Belangrijker is de vlakverdeling en de landschapselementen. In een stadslandschap of stedelijk landschap zijn dit groenperken, lantarenpalen, bankjes, muren, opstapjes, bruggen, huizen, kantoren etc. Zonder dat de elementen zelf de hoofdrol opeisen. Het gaat om de combinatie. Misschien ook wel de scene die je als kijker aantreft.

Fotografie

In principe schreeuwt dit soort fotografie om een groothoek (je laat veel zien) een klein diafragma (zoveel mogelijk scherp en geen element krijgt de hoofdrol) uitzonderingen daargelaten. Een statief is een noodzakelijk kwaad helaas.. Overdag, maar ook ’s avonds kun je een stedelijk landschap schieten.

tekst en beeld: Maurits van Hout

all rights reserved!

[envira-gallery id=”3535″]