19.5.2017 In Tjernobyl 2 (het gebied rondom de militaire installatie Duga of Doega) waren uiteraard allerlei voorzieningen. Er was ruimte voor cultuur, sport en ontspanning, er waren opleidingsgebouwen en uiteraard ook voorzieningen als kinderopvang en een brandweerkazerne en een supermarkt. Na de ramp in de reactor 4 in 1986 is er veel uit het gebied gehaald. Uit veiligheid (begraven van radioactieve spullen), maar ook door plunderaars, mensen van buiten het gebied die hun kans schoon zagen om allerlei spullen uit het “rijke” gebied te halen. Metaal was populair, maar ook electronica. Dus in het gebied vind je veel troep verspreid over de grond uit de diverse gebouwen. Sommigen zaken zijn echter nog aanwezig en geven ons een kijkje in hoe het geweest moet zijn. Zoals het gebouwtje met de kinderopvang, waar bedden, poppen, kleding en speelgoed van de kinderen nog te vinden zijn. Uiteraard onder een dikke laag stof. In de tuin waar de kinderopvang zat ging de meter af. Een boom in de tuin kent veel straling. Het hele gebied zit nog vol hotspots met radioactief besmette grond en bomen.